Tarjoamme valmennusta ja koulutusta yrityksille ja julkisen sektorin organisaatioille

Autamme organisaatioita ottamaan resurssit ja vahvuudet tehokkaaseen käyttöön. Koulutuksemme tähtää työyhteisön osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja käyttöönoton tukemiseen.

Räätälöimme valmennuksen aina organisaation tarpeiden ja tilanteen mukaan.

Kaikista Talementin koulutuksista keskiarvo on 4,5 (asteikolla 1-5)

®YJM Yritysjohtajien Mentorointi

on suunnattu yritysjohdolle, johtoryhmän jäsenille ja laajaa vastuuta kantaville yrityksen avainhenkilöille.

Sisältää systemaattisen strategian luomisen työvälineenä.

❯ Palaute kaikista ®YJM-valmennuksista 4,5 (asteikko 1-5)

®EMV Esimiesvalmennus

vahvistaa merkittävästi esimiesten ammattitaitoa. Kuten muissakin Talementin koulutuksissa, myös tässä työvälineet ovat konkreettisia ja hyvin visualisoituja.

❯ Palaute kaikista ®EMV-valmennuksista 4,6 (asteikko 1-5)

®OSM Osaamisen Siirtäminen Mentoroinnilla

luo yrityksille lisäarvoa kahdella tavalla: ensinnäkin sillä varmistetaan ammatillisen osaamisen siirtyminen nuoremmille ennen kokeneen työntekijän eläkkeelle siirtymistä. Toiseksi ®OSM luo yrityskulttuuria, jossa osaamisen siirtymisestä tulee osa yrityksen arkea.

®SSL Systemaattisen Strategian Luominen

on markkinoiden paras ja systemaattisin työväline strategian luomiseen. Tämän työvälineen avulla yrityksen hallituksen, johtoryhmän ja avainhenkilöiden on mielekästä ja helppoa osallistua yrityksen kilpailuedun vahvistamiseen.

®JRV Johtoryhmävalmennus

Tämän päivän toimitusjohtajalla on hyvin toimiva johtoryhmä. ®JRV luo mahdollisuuksia yrityksen johtoryhmälle kehittyä erinomaiseksi kokonaisuuden johtamisessa.

©KULTA Kulttuuritaito

antaa työvälineitä joilla kehittää yrityksen tehokkuutta ja jaksamista monikulttuuritilanteissa, kuten kumppanuuden vahvistamisessa, kokouskäytännöissä ja työtiimien kehittämisessä.

®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitus

®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitus on käytännöllinen työväline, joka auttaa tunnistamaan työntekijän luontaiset vahvuudet. Kartoituksen tehnyt henkilö saa konkreettisemman käsityksen vahvuuksistaan – asioista, joita hän tekee luonnostaan hyvin ja joiden kehittäminen on tuloksekkainta. Kartoitus auttaa myös näkemään, mihin työntekijä tarvitsee hyviä rutiineja. Samoin yritys voi ajan mittaan kehittyä vahvuuspohjaiseksi organisaatioksi, jossa erilaiset kyvyt pääsevät mahdollisimman laajasti käyttöön.

©TOTT Työtiimi, Osallistaminen, Toimivuus ja Tuottavuus -kartoitus

Kartoitus auttaa koko yrityksen henkilöstöä ilmaisemaan ja tunnistamaan tekijät, jotka edesauttavat omassa yrityksessä jo ennestäänkin hyvin toimivia osa-alueita. Samoin se auttaa henkilöstöä tunnistamaan tarpelliset ja kehitystä vaativat kohteet. Kartoituksen lopputuloksena työn tuottavuus ja sen mukana työinto ja tyytyväisyys lisääntyvät.

Räätälöidyt valmennukset

suunnataan tarkasti yrityksen tarpeiden mukaan huomioiden yrityksen strategiset painopisteet. Talement on erikoistunut mm. räätälöityjen esimiesvalmennusten toteuttamiseen.