Talement Blogit

15.03.2024 / Jukka Putkonen

Luontaiset vahvuudet auttavat kohti omaa potentiaalia

Kaikkia vahvuuksia tarvitaan työelämässä, kun ne valjastetaan rakentavaan käyttöön.

Miia Juntunen, olet valmennuksen, myynnin ja kasvumarkkinoinnin asiantuntija. Miten sait ajatuksen tutkia päättötyössäsi luontaisia vahvuuksia?

Minua kiinnostaa tietää mikä saa ihmiset kukoistamaan ja antamaan parhaansa työelämässä. Taustalla on positiivisen psykologian viitekehys, joka keskittyy nimenomaan vahvuuksiin ja hyvinvoinnin lisäämistä mahdollistaviin seikkoihin eikä pelkästään pahoinvoinnin poistamiseen. Positiivisessa psykologiassa tarkastellaan ihmisten potentiaalia ja lähtökohtaisesti uskotaan, että me kaikki voimme olla enemmän kuin mitä tällä hetkellä olemme. Näihin asioihin syventyessäni löysin Harrin kirjan ja sitä kautta sain luontaisten vahvuuksien tutkimiseen kaipaamani linkin suoraan työelämään. 

Tunnet myös muita ihmisen persoonallisuutta tai vahvuuksia selvittäviä metodeja. Miten ®LVK eroaa muista olemassa olevista kartoituksista?

Tärkein ero on ®LVK-työkalun tuottama konkretia. Vahvuudet nimetään ja kuvataan, eikä tyydytä pelkästään luokittelemaan asioita. ®LVK on myös ainoa työkontekstiin liitetty työkalu, joka on muovattu nimenomaan suomalaiseen työelämään sopivaksi. Kaikkia vahvuuksia tarvitaan työelämässä, kun ne valjastetaan rakentavaan käyttöön.

®LVK:n ehdoton vahvuus on myös omien työelämän katvealueiden tunnistaminen. Parhaimmillaan ihminen saa sekä hyödyntää vahvuuksiaan että löytää rutiineja vahvuuksien katvealueilla toimimiseen. Se, että yritetään pelkästään kasvattaa osaamista katvealueilla eli vahvistaa heikkouksia, on kyllä mahdollista, mutta harvoin inspiroivaa ja motivoivaa. 

Miten kartoituksen tulokset ovat vaikuttaneet siihen, miten itse toimit ja näet itsesi?

Haluan kulkea rohkeasti kohti omaa potentiaalia, eli sitä mitä voisin parhaimmillani ja kukoistaessani olla. Se, että sain ®LVK:sta nimet ja kuvaukset vahvuuksilleni, on määritellyt polkuani ehkä enemmän kuin uskalsin toivoakaan. Empatia- ja vuorovaikutustaitoja olin lähtenyt vahvistamaan intuitiivisesti jo aiemminkin ja olin toki tiedostanut vahvuuteni strategisessa ajattelussa ja uuden oppimisen intohimon. Mutta tehtyäni ®LVK:n oma kehitysprosessi vei mennessään ja tällä hetkellä opiskelen MBA-tutkintoa ”Strategiatyö organisaatioissa”. ®LVK oli tärkeä palanen siihen, että uskalsin lähteä kurottelemaan kohti vahvuuksieni mukaista työelämää, sisäistä motivaatiotani kuunnellen ja kunnioittaen.

Kirjoitus on julkaistu Talementin lehdessä. Muita lehden juttuja pääset lukemaan talementlehti.fi

®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksen voi tehdä suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi, ja myös henkilökohtaisen palautteen voi saada näillä kielillä.

Lue lisää ®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksesta