Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä 

Nimi: Talement Oy

Y-tunnus: 0964846-0

Osoite: Risto Rytinkatu 31 B

Postinumero: 32700

Postitoimipaikka: Huittinen

Puhelinnumero: 040 503 5971

Sähköpostiosoite: talement@talement.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Nimi: Heini Mäkilä, toimitusjohtaja c/o Talement Oy

Puhelinnumero: 040 560 3102

Sähköposti: heini.makila@talement.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus 

Asiakas- ja markkinointirekisteri. 

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Käsittelemme rekisterissä potentiaalisten asiakkaittemme sekä asiakkaittemme yhteystietoja  sekä näiden edustajien henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteiden hoitaminen, yrityksen viestintä, markkinointi ja myynti.

6. Rekisterissä käsittelemme seuraavia tietoja:

  • yhteystiedot, kuten nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  • työtehtävään liittyvät tiedot, kuten tehtävänimike ja vastuualue
  • työnantajayritystä koskevat tiedot
  • tapahtumatiedot, kuten rekisteröidyn osallistuminen koulutuksiin
  • sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen)
  • tiedot rekisteröidyn käyttämistä markkinoinnin sisällöistä, kuten viestien avaus- ja klikkaustiedot

7. Tietojen säilytysaika.

Säilytämme henkilötietoja vain niin pitkään kuin niitä tarvitaan niiden ilmoitetuissa käyttötarkoituksissa tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämisessä. Kun keräämiämme henkilötietoja ei enää tarvita, tuhoamme tai poistamme ne turvallisesti.

8. Säännönmukaiset tietolähteet 

Keräämme henkilötietoja  rekisteröidyiltä itseltään ja julkisista lähteistä, kuten internetistä yritysten julkisilta verkkosivuilta, verkon yhteisöpalveluista tai muista vastaavista rekistereistä tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Emme luovuta tietoja  yrityksen ulkopuolelle ilman asiakkaan lupaa. Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö  

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Lisätietoa sivustollamme käyttämistämme evästeistä löydät sivuston vasemmassa alanurkassa olevasta evästeilmoituksesta. Sinulta kysytään suostumus evästeistä, kun vierailet sivustollamme ensimmäistä kertaa, uudella laitteella tai olet tyhjentänyt evästeet selaimestasi. Voit ilmaista tässä yhteydessä vastustavasi evästeiden tallennusta sekä muokata evästeitäsi vasemman alanurkan ikonista myös vierailusi aikana.

11. Rekisterin suojaus 

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. 

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. 

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.