Tunne talenttisi

Suunta luodaan vahvuuksilla

Vahvuudet strategiassa

Hyvin toimiva johtoryhmä on toimitusjohtajan tärkein työkalu  ja sen kehittäminen toimitusjohtajan ykköstehtävä. Yhdessä johtoryhmän kanssa tehty systemaattinen strategiatyö luo yritykselle konkreettisen ja selkeän suunnan. Kun johtoryhmätyössä vielä huomioidaan vahvuudet, tuloksena on koko johdon ja organisaation sitoutuminen ja fokusointi yhteiseen päämäärään.

Me autamme sinua toimitusjohtajana kehittämään sitoutunutta ja toimivaa johtoryhmää sekä luomaan systemaattisen strategian.

 

®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitus

®LVK Luontaisten Vahvuuksien Kartoitus on työväline, joka auttaa tunnistamaan työntekijän ja johtoryhmän jäsenen luontaiset vahvuudet. Kartoituksen tehnyt henkilö saa konkreettisemman käsityksen vahvuuksistaan – asioista, joita hän tekee luonnostaan hyvin ja joiden kehittäminen on tuloksekkainta. Kartoitus auttaa myös näkemään, mihin hän tarvitsee hyviä rutiineja. Samalla yritys voi ajan mittaan kehittyä vahvuuspohjaiseksi organisaatioksi, jossa erilaiset kyvyt pääsevät mahdollisimman laajasti käyttöön.

 

Lue lisää ®Luontaisten Vahvuuksien Kartoituksesta


Vahvuudet strategiassa -koulutukset

®JRV

Johtoryhmävalmenus

®SSL

Systemaattisen strategian luominen

®YJM

Yritysjohdon Mentorointi – johtoryhmille

Suunta luodaan vahvuuksilla

Vahvuudet mahdollistavat onnistumisen

Taito täydentää toista