Talement Blogit

27.09.2021 / Harri Lammi

Majavien strategisesta ajattelusta

Luonnossa näkee toimintaa joka on vaistonvaraista ja kuitenkin erittäin strategista. Esimerkiksi majavien pesän ja padon rakentaminen.

Minulla on vakituinen, noin 10 kilometrin lenkkipolku kotini lähettyvillä. Puolet matkasta kulkee pienen, 5–7 metriä leveän, peltojen keskellä virtaavan joen vartta. Joenvarsi on tuuheakasvuinen, ja rannalla näkyy paikoitellen katkaistuja puita. Siitä huomaa, että majavat ovat olleet metsätöissä; ne järsivät puita poikki, rakentavat patoa, ja jossain kohtaa keskellä jokea, osittain veden alla on ilmeisesti majavan pesä. Seuraan lenkeilläni usein, mitä puita on kaadettu ja mitä majavilla näyttää olevan työn alla. 

Aloin miettiä, miten strategisesti määrätietoista majavien työ onkaan. Majavien täytyy olla älykkäitä, ja niillä on erinomainen strateginen vaisto. Ne eivät kaada puita jostain summittaisista paikoista, vaan tietyistä, oikeista kohdista jokea ja oikean kokoisia puita, jotta ne saavat puut kaadettua ja asetettua siten, että joen pinta nousee oikealla tavalla. Niiden työ on hyvin kohdennettua, hukkatyötä ei tule. Niiden työtä seuratessa tajuaa, että se on hyvin strategista, ei haulikolla ilmaan summittaisesti ampumista. Pesää ja patoa ei voi tehdä minne tahansa, eikä niitä voi tehdä kovin montaa. Majavan täytyy ymmärtää veden virtauksen merkitys, miten se painaa puita. 

Majavien toiminta on esimerkki luonnossa esiintyvästä, vaistonvaraisesta, strategiselta ajattelulta vaikuttavasta toiminnasta. Majavien täytyy ottaa huomioon vuodenaikojen vaihtelua, veden jäätyminen, poikasten syntyminen ja oikea veden korkeus poikasia varten. Pesät ovat isoja ja monihuoneisia, ja pesän suuaukon pitää olla veden pinnan alla, jotta pedot eivät tule pesään ja uhkaa poikasia. Majavien strateginen toiminta on hämmästyttävän pitkäjänteistä ja useammankin vuoden päähän vaikuttavaa, esimerkiksi patojen ja ruokavarastojen suhteen. Lisäksi majavat toimivat pitkälti yhteistyössä; vaikuttaa siltä, että useampi majava yhdessä rakentaa patoa ja pesää sekä kerää talven varalle ruokavarastoja. Majavien elämä on vahvasti ulkoisten tekijöiden ja luonnonvoimien armoilla, mutta strategisella toiminnalla ne saavuttavat omia tavoitteitaan.

Myös yritysmaailmassa hyvä strategia on pitkäjänteistä. Täytyy tehdä oikeita valintoja joen varrella, on oltava oikea määrä oikean kokoisia puita oikeassa paikassa, jotta saadaan oikeanlainen pato ja sopiva veden korkeus. Strategia vaikuttaa myös siihen, että saadaan rakennettua sopiva pesä eli turvallinen ja hyvä työpaikka. Yritysmaailmassa organisaatioiden arjen läpi virtaa paljon vettä ja paljon asioita tapahtuu, ja matkan varrella on tehtävä monta strategista valintaa ja päätöstä, jotka vaikuttavat toimivan ja kannattavan liiketoiminnan luomiseen. Valinnat nyt vaikuttavat ensi talveen ja tuleviin vuosiin.

Harri Lammi

hallituksen pj