Talement Blogit

11.06.2021 / Hanna-Kaisa Simojoki

Omien vahvuuksien löytämisestä motivaatiota ja onnistumisia työelämään

Kun ihminen saa työssään käyttää omia luontaisia vahvuuksiaan, työ innostaa ja motivoi. Organisaatio, joka hyödyntää työntekijöidensä luontaisia vahvuuksia, voi paremmin ja menestyy. Harri Lammi on tuonut vahvuusajattelun Suomeen ja kirjoittanut nyt aiheesta kirjan ”Luontaiset vahvuudet työelämässä – kohti onnistumisia ja motivaatiota”.

Vahvuusajattelun pioneerin Harri Lammin kirja luontaisista vahvuuksista

Harri Lammi aloitti maaliskuussa vuonna 1988 työt kehitysyhteistyössä Afganistanissa. Hän työskenteli terveydenhuolto- ja kehitysyhteistyöprojekteja tekevän kansainvälisen organisaation palveluksessa. 

– Tutustuin ihmisten luontaisten vahvuuksien kartoittamiseen ja hyödyntämiseen Afganistanin vuosinani. Fysioterapeuttina työni Afganistanissa alkoi paikallisten fysioterapeuttien kouluttajana ja pian siirryin vastuuopettajaksi ja fysioterapiakoulun johtajaksi. Hyvin nopeasti sain vastuulleni useita projekteja ja osallistuin myös organisaatiomme johtoryhmätyöskentelyyn. 1990-luvun puolivälissä vastuulleni tuli koko organisaatiomme strategiatyö ja järjestön toiminnanjohtajaksi siirryin vuonna 1999. Johdin haastavissa olosuhteissa isoa kansainvälistä organisaatiota, jossa oli lähes 800 työntekijää, Harri kertoo. 

Suuren kansainvälisen organisaation johtaminen haastavissa olosuhteissa oli monin eri tavoin opettavaa. Näitä oppeja Harri Lammi on pystynyt hyödyntämään myös Suomessa. Yksi merkittävistä mukaan tarttuneista opeista oli johtamistyössä käytetty vahvuusajattelu. 

– Se oli alkujaan amerikkalainen malli, jota olen muokannut ja tehnyt siitä Suomen oloihin istuvan toimintamallin. Tarkoituksena on, että ihmiset pitkällä aikavälillä voisivat keskittyä asioihin, joissa he ovat vahvoja. Näin toimimalla vahvuuksien hyödyntämisestä tulee voimavara suomalaisiin yrityksiin, Harri painottaa.

Harri kouluttaa yrityksiä ja organisaatioita perustamansa koulutusyhtiö Talement Oy:n kautta. Talement on myös kirjan ”Luontaiset vahvuudet työelämässä” kustantaja.

Vahvuusajattelu on käytännönläheistä tieteellisellä taustalla

Luontaisista vahvuuksista käytetään muun muassa nimiä saavuttaja, strateginen ajattelija, järjestelijä, ideoija, puolelleen voittaja ja ratkaisija. Nämä ovat luonteenpiirteitä, synnyinlahjoja, joita ei voi ulkoapäin kenellekään antaa tai oppimalla saada.

– Omien vahvuuksien tiedostaminen sekä niiden löytäminen ja hyödyntäminen saa työn tekemisen tuntumaan helpolta. Toisaalta vahvuusajattelu auttaa myös ymmärtämään, miksi joku toinen ei suoriudu jostakin tehtävästä niin hyvin, kun toiselta samainen tehtävä tuntuu tapahtuvan kuin itsestään. Työn arjessa joudumme usein pohtimaan, kuka olisi hyvä tekemään tämän työn, keneltä tämä sujuisi parhaiten? Kun opimme hyödyntämään ihmisten luontaisia vahvuuksia, löydämme tehtäville parhaat tekijät, Harri Lammi painottaa. 

Tieteen näkökulmasta vahvuusajattelu rakentuu pitkälti niin sanottuun positiiviseen psykologiaan. Positiivisessa psykologiassa nähdään mahdollisuus luontaisten ominaisuuksien esiin nostamiseen. Positiivisen psykologian perusolettamus on, että ihmisillä on erilaisia luontaisia kykyjä, joiden tunnistaminen ja  hyödyntäminen tuovat hänelle onnistumisen kokemuksia.

Ajattelumalli auttaa ymmärtämään itseään ja toisia

Harri Lammin kirjoittama kirja ”Luontaiset vahvuudet työelämässä” on tiivis ja helppolukuinen kirja, joka johdattaa lukijansa vahvuusajattelun maailmaan. Kirjan avulla lukija saa käsityksen, mitkä mahdollisesti ovat hänen omia luontaisia vahvuuksiaan ja millaisissa tehtävissä hänellä on parhaat mahdollisuudet onnistua. Kirja myös auttaa ymmärtämään muita. Kun ymmärrät ihmisten vahvuuksia, ymmärrät myös sen, miksi joku käyttäytyy tietyllä tavalla.

– Kun jokin asia ihmisessä on sisäänrakennettu, hän ei voi olla toteuttamatta sitä. Mitä enemmän saat käyttää ja hyödyntää vahvuuksiasi, sitä enemmän motivoidut. Ja kun motivoidut, onnistut, Harri Lammi sanoo.

Alun alkaen ajatus kirjasta syntyi, kun Talement Oy:n asiakkaat kyselivät, onko vahvuusajattelusta saatavilla kirjaa. Myös Harrin kouluttajakollegat tarvitsivat perusteellisen, yhteisen lähtökohdan vahvuusajattelun hyödyntämiseen.

– Suomen kielellä vahvuusajattelua ei ole laajalla tavalla kirjallisuudessa aiemmin käsitelty. Kun yhä useampi asiakkaamme ja koulutuksiimme osallistunut on halunnut vahvuusajattelun omaksi sisäiseksi resurssikseen, vaatii se koko vahvuusajattelun laajempaa avausta. Kirja palvelee tätäkin tarvetta.

Harri Lammin ja hänen kouluttajayhteisönsä Talement Oy:ssä toivoo, että kirja tulisi laajasti suomalaisen työelämän käyttöön. Se sopii jokaiselle, niin organisaation johdolle, esimiehille kuin työntekijöille.

– Työelämässä resursseja menee hukkaan, kun ihmisten potentiaalia ja luontaisia vahvuuksia ei hyödynnetä pitkällä aikavälillä. Kirjan esimerkit ja vahvuusajattelun avaaminen tähtäävät siihen, että vahvuusajattelu olisi sisäänrakennettu ja pysyvä voimavara suomalaisissa yrityksissä. Toiveeni on, että sitä opittaisiin käyttämään työntekijöiden ja organisaation omaksi hyödyksi. Visiomme on, että vahvuusajattelu voisi läpäistä suomalaisen työelämän. Tähän uusi kirja on käytännöllinen työväline, Harri Lammi sanoo.

Tilaa kirja ”LUONTAISET VAHVUUDET TYÖELÄMÄSSÄ” 75€ (sis. ALV), hintaan lisätään toimituskulut
talement@talement.fi
P. 040 503 5971
Talement Oy, Risto Rytin katu 31 B, 32700 Huittinen


Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sekä kuva- ja materiaalitilaukset: Talement Oy
www.talement.fi
Heini Mäkilä, p. 040 560 3102, heini.makila@talement.fi
Harri Lammi, p. 040 503 5971, harri.lammi@talement.fi

Harri Lammi on kirjoittanut ensimmäisen suomenkielisen kirjan omien vahvuuksien löytämisestä ja vahvuusajattelusta.
– Kun jokin asia ihmisessä on sisäänrakennettu, hän ei voi olla toteuttamatta sitä. Mitä enemmän saat käyttää ja hyödyntää vahvuuksiasi, sitä enemmän motivoidut. Ja kun motivoidut, onnistut, Harri Lammi sanoo.