Talement Blogit

01.07.2021 / Heini Mäkilä

Oppimisen mahdollistava esimies

Miten johtajuus vaikuttaa oppimiseen? Miten esimies voi tukea työntekijöiden oppimista ja mahdollistaa kehittymistä? Talementin kouluttaja Maria Rautavuori tutki näitä teemoja aikuiskasvatuksen gradussaan

Oppiminen nähdään useimmissa yrityksissä merkityksellisenä kehittymisen kannalta. Maailma muuttuu vauhdilla, ja organisaatioissa on opittava uutta. Johtajuus vaikuttaa oppimiseen, mutta miten yksittäinen esimies voi tukea työntekijöiden oppimista ja mahdollistaa kehittymistä?

Asia ei ole yksiselitteinen, harmi kyllä. Ei ole olemassa jokaiseen tilanteeseen sopivaa patenttiratkaisua. Kuitenkin on tiettyjä tekijöitä, joita esimiesasemassa olevan on hyvä huomioida tukeakseen työntekijöiden ja myös omaa oppimistaan. 

Ensimmäinen asia liittyy esimiehen käsityksiin ja uskomuksiin. Mitä esimies ajattelee ihmisen muuttumisesta? Onko esimiehen oma käsitys se, että ihminen pystyy muuttumaan? Vai ajatteleeko hän, että ihminen pysyy aina samanlaisena? Jos joku työntekijä ei esimerkiksi ilmaise halua uuden oppimiseen, uskooko esimies, että työntekijä ei ikinä tule muuttumaan vaan oppiminen tulee olemaan työntekijälle aina hankalaa tai jopa mahdotonta. Vai uskooko esimies, että ihminen voi muuttua ja tarjoaa sopivan kokoisia haasteita myös sille työntekijälle, joka näyttää pelkäävän vastuun kasvattamista? 

Toinen asia liittyy oppimiseen. Mitä esimies ajattelee oppimisesta? Ajatteleeko hän oppimisen olevan vain älystä kiinni? Vai ymmärtääkö hän oppimisen olevan moniulotteinen prosessi, jossa motivaatioon liittyvät asiat merkitsevät paljon?  Jos työntekijä ei halua hypätä suurempiin saappaisiin, johtuuko se työntekijän kompetenssin puutteesta vai siitä, että työntekijä pelkää epäonnistuvansa eikä siksi uskalla yrittää. 

Esimiehen mielensisäiset käsitykset ja uskomukset vaikuttavat päivittäiseen vuorovaikutukseen työntekijöiden kanssa. Ne näkyvät esimiehen käyttäytymisessä työntekijää kohtaan ja pitkällä aikavälillä saattavat muokata työntekijää esimiehen käsitysten mukaiseksi. 

Harvalla meistä käsitykset ja uskomukset ovat ideaalilla tasolla, mutta hyvä uutinen on se, että niihin voi vaikuttaa. Käsitykset ja uskomukset eivät ole staattisia ja muuttumattomia, vaan niitäkin on mahdollista muovata oppimista mahdollistavaan suuntaan. 

Jos haluat lukea aiheesta lisää, löydät täältä aikuiskasvatuksen tuoreen graduni, joka käsittelee oppimista tukevaa johtajuutta. 

Talementin kouluttaja Maria Rautavuori tutki oppimista tukevaa johtajuutta Tampereen yliopistoon tekemässään aikuiskasvatuksen gradussa