Talement blogi

11.06.2021 / Hanna-Kaisa Simojoki

OMIEN VAHVUUKSIEN LÖYTÄMINEN TUO MOTIVAATIOTA JA ONNISTUMISIA TYÖELÄMÄÄN

Vahvuusajattelun pioneerin Harri Lammin kirja luontaisista vahvuuksista Kun ihminen saa työssään käyttää omia luontaisia vahvuuksiaan, työ innostaa ja motivoi. Organisaatio, joka hyödyntää työntekijöidensä luontaisia vahvuuksia, voi paremmin ja menestyy. Harri … Continued

Vahvuusajattelun pioneerin Harri Lammin kirja luontaisista vahvuuksista

Kun ihminen saa työssään käyttää omia luontaisia vahvuuksiaan, työ innostaa ja motivoi. Organisaatio, joka hyödyntää työntekijöidensä luontaisia vahvuuksia, voi paremmin ja menestyy. Harri Lammi on tuonut vahvuusajattelun Suomeen ja nyt kirjoittanut aiheesta kirjan ”Luontaiset vahvuudet työelämässä – kohti onnistumisia ja motivaatiota”.

Harri Lammi on kouluttanut yli 10 vuotta suomalaisia yrityksiä ja organisaatioita hyödyntämään työssään ihmisten luontaisia vahvuuksia. Työstä saatu palaute on ollut innostavaa, ja se kannusti Harrin kirjoittamaan aiheesta myös kirjan.

Harri Lammi tutustui ihmisten luontaisten vahvuuksien kartoittamiseen ja hyödyntämiseen toimiessaan kehitysyhteistyössä Afganistanissa. Hän johti haastavissa olosuhteissa isoa kansainvälistä organisaatiota, jossa oli lähes 800 työntekijää.
– Usein jouduimme pohtimaan, kuka olisi hyvä tekemään tämän työn, keneltä tämä sujuisi parhaiten? Kun opimme hyödyntämään ihmisten luontaisia vahvuuksia, löysimme tehtäville parhaat tekijät. Luontaisia vahvuuksia ovat mm. saavuttaja, strateginen ajattelija, järjestelijä, ideoija, puolelleen voittaja ja ratkaisija. Nämä ovat luonteenpiirteitä, synnyinlahjoja, joita ei voi ulkoapäin kenellekään antaa tai oppimalla saada.
– Omien vahvuuksien tiedostaminen sekä niiden löytäminen ja hyödyntäminen saa työn tekemisen tuntumaan helpolta. Toisaalta vahvuusajattelu auttaa myös ymmärtämään, miksi joku toinen ei suoriudu jostakin tehtävästä niin hyvin, kun toiselta samainen tehtävä tuntuu tapahtuvan kuin itsestään, Harri Lammi kertoo.

Tieteen näkökulmasta vahvuusajattelu rakentuu pitkälti niin sanottuun positiiviseen psykologiaan. Positiivisessa psykologiassa nähdään mahdollisuus luontaisten ominaisuuksien esiin nostamiseen. Positiivisen psykologian perusolettamus on, että ihmisillä on erilaisia luontaisia kykyjä, joiden tunnistaminen ja hyödyntäminen tuovat hänelle onnistumisen kokemuksia.

Kirja: Luontaiset vahvuudet työelämässä – Kohti onnistumisia ja motivaatiota, Talement 2021

Harri Lammin kirjoittama kirja ”Luontaiset vahvuudet työelämässä” on tiivis ja helppolukuinen kirja, joka johdattaa lukijansa vahvuusajattelun maailmaan. Kirjan avulla lukija saa käsityksen, mitkä mahdollisesti ovat hänen omia luontaisia vahvuuksiaan ja millaisissa tehtävissä hänellä on parhaat mahdollisuudet onnistua. Kirja myös auttaa ymmärtämään muita. Kun ymmärrät ihmisten vahvuuksia, ymmärrät myös sen, miksi joku käyttäytyy tietyllä tavalla.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sekä kuva- ja materiaalitilaukset: Talement Oy
www.talement.fi Heini Mäkilä, p. 040 560 3102, heini.makila@talement.fi
Harri Lammi, p. 040 503 5971, harri.lammi@talement.fi