Talement Uutiset

05.03.2021 / Heini Mäkilä

Johtamista muuttuvissa olosuhteissa

Poikkeustilanteissa johtamisen merkitys korostuu. Oli kyseessä sitten koronavirusepidemia, yritysoston aiheuttama iso organisaatiomuutos tai kriisinhallinta konfliktialueella.

Johtamista muuttuvissa olosuhteissa 

Poikkeustilanteissa johtamisen merkitys korostuu. Oli kyseessä sitten koronavirusepidemia, yritysoston aiheuttama iso organisaatiomuutos taikka kriisinhallinta konfliktialueella. Tarvitaan selkeää suuntaa ja sen jatkuvaa kommunikointia. Mitä muuttuvammat ja tuulisemmat olosuhteet, sitä tärkeämpää on, että päämäärä ja suunta on selvillä ja että siitä myös säännöllisesti viestitään työntekijöille. Organisaation eri tasoilla on huomattavasti helpompaa tehdä päätöksiä muutosten, kiireen ja paineenkin keskellä kun suunta ja toimintaperiaatteet ovat kirkkaat.

Muuttuvissa olosuhteissa myös työntekijöiden yksilöllisten vahvuuksien huomioinen ja hyödyntäminen on entistä tärkeämpää. Kun kukin saa tehdä työtä mahdollisimman paljon omilla vahvuusalueillaan, voidaan toiminnassa ja tuloksissa päästä aivan uudelle tasolle. Kun motivaatio ja sitoutuminen on vahvaa, yksilö ja tiimi voivat jopa ylittää itsensä.

Työskennellessäni Aasiassa kansainvälisessä monikulttuurisessa organisaatiossa sekä sittemmin suomalaisten yritysten kanssa on ollut silmiä avaavaa huomata, miten samanlaisia johtamisen haasteet ja toisaalta myös hyvän johtamisen kulmakivet ovat – toimialasta, kulttuurikontekstista, poliittisesta tilanteesta ja maanosasta riippumatta. Aina tarvitaan selkeää suuntaa, yhdessä sovittuja toimintamalleja sekä työntekijöiden osaamisen ja vahvuuksien vapauttamista käyttöön. Missä nämä toteutuvat, siellä yritykset ja organisaatiot ovat terveitä ja menestyvät – aikakaudesta ja koulutustasosta riippumatta.

Vuonna 2021 me Talementissa haluamme auttaa yrityksiä sekä Suomessa että kansainvälisesti entisestään kirkastamaan suuntaa ja vapauttamaan ihmisten yksilölliset vahvuudet mahdollisimman laajasti koko organisaation hyödyksi.

Heini Mäkilä
toimitusjohtaja