Talement Blogit

30.04.2024 / Harri Lammi

Systemaattisen ja käytännöllisen strategian luominen

Strategian luominen ei ole helppoa. Mitkä ovat tavallisimmat vaikeudet strategian luomisessa?

Strategia on organisaation pitkän aikavälin painopisteen määrittämistä erityisillä, konkreettisilla, realistisilla, mitattavissa olevilla ja ajallisesti sidottuilla tavoitteilla, joiden eteenpäin viemiseen on myös nimetty henkilö. Jokaisella yrityksellä on strategia – ainakin jonkun päässä. Eniten arvoa organisaatiolle tuo strategia, joka on muiden tiedossa, ja mikä parasta, jaettu ja yhdessä kehitetty.

Onko strategian luominen helppoa? Ei se ole. Jos se olisi helppoa, kaikki onnistuisivat siinä. Mitkä ovat sitten tyypilliset vaikeudet strategian luomisessa?

  • Strategisen ajattelun puute johtajuuden vahvuuksissa.
  • Strategian luomista edesauttavan yhteisen työkalun puute.
  • Priorisoinnin puute. Kuten eräs toimitusjohtaja totesi: ”Meillä on niin kiire soutaa meren yli, ettei meillä ole aikaa käynnistää veneen moottoria”.
  • Riittämätön fasilitointi: strategiaprosessin onnistuminen edellyttää hyvää ja ammattitaitoista fasilitaatiota.
  • Mitattavuuden puute: useimmat strategiat ovat liian ylimalkaisia, ja strategian taustalla olevat ajatukset on kuvattu liian laajasti. Niissä ei ole tarvittavaa selkeyttä. Siksi on lopulta vaikea vastata kysymykseen ”Saavutimmeko tämän?”

Jos joissain näistä viidestä alueesta on puutteita, töitä ehkä tehdään ja strategiatyöpajoja pidetään, mutta silloin harvoin yritys, johtoryhmä tai työntekijät ovat kuitenkaan tyytyväisiä tulokseen.

Pettämätön tapa menestyä strategian kehittämisessä

1. Vahvuusperusteinen ajattelu ja vahvuuskartoituksien soveltaminen on keskeinen osa tuloksekasta johtoryhmän strategiatyötä. Vahvuuksien ymmärtäminen selkiyttää myös sen ymmärtämistä, mitkä ovat ne alueet, joilla johtoryhmällä ei ole vahvuuksia ja mitä osa-alueita pitää kompensoida hyvillä käytännöillä.

2. Strategiatyö vaatii hyvän, yhteisesti jaetun työkalun. Ilman sitä strategian tuottaminen juuttuu vaikeasti ymmärrettäviin keskusteluihin.

3. Johdon on asetettava strategia etusijalle. Täytyy sopia yhteisten trategiatyöpajojen päivämäärät ja kaikkien tulee osallistua niihin.

4. ”Fasilitointi” tarkoittaa strategiaprosessin saamista sujuvaksi ja tuloksekkaaksi. Tarvitaan fasilitaattori, joko organisaation sisältä tai ulkopuolelta. Toimitusjohtaja ei ole paras henkilö strategiatyöpajan ohjaajaksi, koska hänellä on joka tapauksessa viimeinen sana strategian muotoilussa. Hyvä fasilitaattori mahdollistaa koko strategianmuodostusryhmän osallistumisen prosessiin.

5. Strategiat ovat usein liian yleisiä. Tavoitteen tulisi olla täsmällinen, selkeä, saavutettavissa ja mitattavissa. Nimetyn henkilön tulee viedä tavoitealuetta eteenpäin.

Lue lisää systemaattisen ja käytännöllisen strategian luomisesta.

Kirjoitus on julkaistu Talementin lehdessä. Muita lehden juttuja pääset lukemaan talementlehti.fi